X
TDA Līgo

Ar katru pavedienu mēs esam salikti rakstā

Un rakstā dzīvot ir vieglāk - vienots ritms. Nerimstošs, radīt gribošs un savienojošs.