X
TDA Līgo

VPDK Līgo

 VPDK „Līgo” izveidojās kā TDA „Līgo” veterānu sastāvs.
1975. gadā Operas un baleta teātrī notiek TDA „Līgo” 30 gadu jubilejas koncerts, kurā kolektīvs piedalās ar vairākiem sastāviem. Koncertā dejo arī lieliskais Z. Samas „Līgo” veterānu kolektīvs. Līdz ar to šis gads uzskatāms par vidējās paaudzes deju kolektīva „Līgo” dibināšanas gadu.
Pašlaik VPDK „Līgo” vada Jānis Purviņš, repetitore Linda Tiļčika un koncertmeistare Solveiga Apsalone.

Kolektīvā strādā

Jānis Purviņš
Jānis Purviņš
TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“ vadītājs

Horeogrāfs, režisors un dejas pedagogs, dzimis 1971.gada 4.jūnijā, Rīgā.Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (2014) Mācījies Rīgas 4. vidusskolā, tagad – Rīgas Angļu ģimnāzija (1977–1989). Beidzis J. Vītola Mūzikas Akadēmijas Horeogrāfijas nodaļu (1989–1993), Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskolā aizstāvējis maģistra grādu pedagoģijā (1998–2000). 2006. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās. No 2021. gada studē Jāzepa...
Lasīt vairāk
Jānis Purviņš
TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“ vadītājs
Jānis Purviņš

Horeogrāfs, režisors un dejas pedagogs, dzimis 1971.gada 4.jūnijā, Rīgā.

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (2014)

Mācījies Rīgas 4. vidusskolā, tagad – Rīgas Angļu ģimnāzija (1977–1989). Beidzis J. Vītola Mūzikas Akadēmijas Horeogrāfijas nodaļu (1989–1993), Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskolā aizstāvējis maģistra grādu pedagoģijā (1998–2000). 2006. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās. No 2021. gada studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas kopīgi īstenotā profesionālā doktora studiju programmas mākslās "Mākslas" apakšprogrammā “Mūzika un skatuves māksla”.

Valsts deju ansambļa «Daile» solists (1991–1997), Valsts aģentūras „Tautas mākslas centrs” deju speciālists (1997 – 2006), TDA «Lelde» mākslinieciskais vadītājs (1990–1993), TDA «Jaunība» pedagogs (1993–1995), TDA „Līgo” vadītājs (no 1995). Bauskas (1998. – 2013.) un Limbažu (2003. – 2006.)  deju apriņķu Dievidkurzemes novada un Liepājas valstspilsētas (no 2014.) un Ārvalstu latviešu (diasporas) deju kopu un kolektīvu (no 2021.) virsvadītājs.

Vadījis lekcijas un nodarbības Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (1998 – 2003), Daugavpils universitātē (2002 – 2003), Vašingtonas Universitātē Sietlā, ASV (2017), kopš 2017.gada rudens J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Vadījis meistarklases Latvijā, Austrālijā, ASV, Baltkrievijā, Brazīlijā, Francijā, Kanādā, Meksikā, Norvēģijā un Zviedrijā. Jānis Purviņš ir vairāk nekā 110 publikāciju un mācību metodisko materiālu autors latviešu un angļu valodās.

Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsvadītājs (1998, 2003, 2008, 2013, 2018) un mākslinieciskais vadītājs (2003, 2008, 2013, 2018).

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājs (2000, 2005, 2010, 2015, 2020/2021) un mākslinieciskais vadītājs (2005).

Vispārējo Igaunijas Dziesmu un Deju svētku virsvadītājs (Tallina, 2004).

 

365 oriģinālhoreogrāfiju un tautas deju apdaru autors, tai skaitā 4 deju izrādes – Zalkša līgava (D.Stalta, I.Tālbergas un E.Medeņa mūzika (2011.)), Vēja zirgi sauli veda (I.Reiznieces un G.Gaujenieka mūzika (2015.)), Kal mani no jauna – Rīgas leģenda (I.Reiznieces un G.Gaujenieka mūzika (2018.)), Vilkaču mantiniece (E.Lipora mūzika (2021.))  un 23 horeogrāfiski uzvedumi.


APBALVOJUMI

Jaunrades deju konkurss:

 • Mugurdancis (3.vieta, 1995)
 • Plaukstiņpolka (3.vieta, 1996)
 • Vanadziņš (veicināšanas prēmija, 1996)
 • Diždancis (veicināšanas prēmija, 1997)
 • Mārtiņa gailīši dancīti veda (3.vieta, 1997)
 • Katrs mīl baltu maizes riku (1.vieta, 1998)
 • Ilzenes dancis (3.vieta, 1998)
 • Uiša (3.vieta, 1998)
 • Mugurdancis (1.vieta, 1999)
 • Tautiešam roku devu (veicināšanas prēmija, 1999)
 • Deja auzās (veicināšanas prēmija, 2000)
 • Iedancs (3.vieta, 2000)
 • Upe saka tecēdama (3.vieta, 2000)
 • Rudens raksti (veicināšanas prēmija, 2000)
 • Nerejati, ciema suņi (1.vieta, 2001)
 • Apinītis (veicināšanas prēmija, 2002)
 • Saulīt vēlu vakarā (veicināšanas prēmija, 2002)
 • Četrpāru šēns (veicināšanas prēmija, )
 • Nāc man līdzi uz Vidzemi (veicināšanas prēmija, 2004)
 • Miglā un rasā (veicināšanas prēmija, 2004)
 • Es redzēju Rīgas pili (3.vieta, 2004)
 • Sasala jūrīna (veicināšanas prēmija, 2004)
 • Lībiskā polka (2.vieta, 2005)
 • Gauja nesa sudrabiņu (3.vieta, 2005)
 • Puķīte pa dambi (3. vieta, 2010)
 • Pelīšu polka (3. vieta, 2010)
 • Divi riekstiņi (2. vieta, 2010)
 • Visam cauri iet (2. vieta, 2010)
 • Rūnu raksti (1. vieta, 2010)
 • Kur saule jūrā kūst (1. vieta, 2010)
 • Papardīte uzziedēja (veicināšanas prēmija, 2012)
 • Kura sieva, kura meita (3. vieta, 2012)
 • Skaisti dziedi lakstīgala (3. vieta, 2013)
 • Pašā jūras vidiņā (3.vieta, 2013)
 • Kāzu goda solis (3. vieta, 2014)
 • Piederība (veicināšanas prēmija, 2014)
 • Caur akmeni diegu vilku (veicināšanas prēmija, 2014)
 • Kam tecēji jūriņā (veicināšanas prēmija, 2014)
 • Saderīga dzīvošana (3.vieta, 2015)
 • Es izkūlu rudzu riju (3.vieta, 2015)
 • Pūtiet guni (1.vieta, 2015)
 • Sidrabrasa (1.vieta, 2015)
 • Es redzēju visu jūru (veicināšanas balva, 2017)
 • Trīs riņķīšus dundurs grieza (3. vieta, 2017)
 • Ļauj ievām noziedēt (3. vieta, 2017)
 • Čierksti, vierksti - (veicināšanas prēmija, 2019)
 • Balāde (3. vieta, 2019)
 • Bēru riekstus kabatā (2. vieta, 2019)
 • Pinu, pinu vainadziņu (veicināšanas balva, 2020)
 • Skrej dzirksteles debesīs (veicināšanas balva, 2020)
 • Es saviju vainadziņu (2. vieta, 2020)

Bērnu jaundeju konkurss:

 • Burtu tārpiņš (2.vieta, 2007)
 • Nu tu esi brīvs (2.vieta, 2007)
 • Ganiņš biju (3.vieta, 2007)
 • Pavasars (1.vieta, 2008)
 • Saklausīt pavasari (1.vieta, 2008)
 • Trīs riņķīšus dundurs grieza (2. vieta, 2018)

Jaundeju konkurss (ASV):

 • Rīga dimd (1.vieta, 2007)
 • Pavaicāju Jānīšam (3.vieta, 2007)
Jaundeju konkurss (Kanāda)

 • Skrej dzirksteles debesīs (2. vieta, 2019)
 • Pūt, Jānīti vara tauri (3. vieta, 2019)
Citi:

 • Latvijas gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts” - gada kustību mākslinieks (kopā ar A.Bankavu) par darbu izrādē „Pūt, vējiņi!” (rež.E.Seņkovs, Latvijas Nacionālais teātris, 2019)
 • AKKA / LAA Autortiesību Bezgalības balva par deju „Rūnu raksti” (2018)
 • Rīgas domes Gada balva kultūrā „Baltais zvirbulis” (2004, 2010)
Linda Tiļčika
Linda Tiļčika
TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“ repetitore

No 1986. līdz 1997. gadam bijusi baleta māksliniece Valsts deju ansamblī „Daile“. Kopš 2004. gada strādā par deju skolotāju Rīgas Juglas vidusskolā. No 2001. līdz 2005. gadam bijusi repetitore TDA „Dzirkstelīte“. Kopš 2002. gada repetitore TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“.APBALVOJUMI2006. gadā Jaunrades deju konkursā Valmierā Lindas Tiļčikas deja „Līgo kuģīt’s jūriņā“ ieguva 2. vietu....
Lasīt vairāk
Linda Tiļčika
TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“ repetitore
Linda Tiļčika
No 1986. līdz 1997. gadam bijusi baleta māksliniece Valsts deju ansamblī „Daile“. Kopš 2004. gada strādā par deju skolotāju Rīgas Juglas vidusskolā. No 2001. līdz 2005. gadam bijusi repetitore TDA „Dzirkstelīte“. Kopš 2002. gada repetitore TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“.

APBALVOJUMI

2006. gadā Jaunrades deju konkursā Valmierā Lindas Tiļčikas deja „Līgo kuģīt’s jūriņā“ ieguva 2. vietu.
Solveiga Apsalone
Solveiga Apsalone
VPDK „Līgo“ koncertmeistare

1977. gadā beigusi Rīgas Pedagoģiskās skolas mūzikas nodaļu, 1990. gadā – Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu.No 1988.gada koncertmeistare TDA „Līgo“ – sākotnēji studijā, no 1991. līdz 2018. gadam pamatsastāvā un vidējās paaudzes kolektīvā. 2008. gadā sāk spēlēt arī „Līgo“ bērnu studijas mēģinājumos....
Lasīt vairāk
Solveiga Apsalone
VPDK „Līgo“ koncertmeistare
Solveiga Apsalone
1977. gadā beigusi Rīgas Pedagoģiskās skolas mūzikas nodaļu, 1990. gadā – Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu.

No 1988.gada koncertmeistare TDA „Līgo“ – sākotnēji studijā, no 1991. līdz 2018. gadam pamatsastāvā un vidējās paaudzes kolektīvā. 2008. gadā sāk spēlēt arī „Līgo“ bērnu studijas mēģinājumos.