X
TDA Līgo

TDA Līgo

Tautas deju ansambļa „Līgo“ vislielākā bagātība ir dejotāji ar enerģisku azartu, reālistiski optimistisku skatu uz dzīvi un nemiera garu acīs.

Kolektīvā strādā

Jānis Purviņš
Jānis Purviņš
TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“ vadītājs

Horeogrāfs, režisors un dejas pedagogs, dzimis 1971.gada 4.jūnijā, Rīgā.Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (2014) Mācījies Rīgas 4. vidusskolā, tagad – Rīgas Angļu ģimnāzija (1977–1989). Beidzis J. Vītola Mūzikas Akadēmijas Horeogrāfijas nodaļu (1989–1993), Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskolā aizstāvējis maģistra grādu pedagoģijā (1998–2000). 2006. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās. No 2021. gada studē Jāzepa...
Lasīt vairāk
Jānis Purviņš
TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“ vadītājs
Jānis Purviņš

Horeogrāfs, režisors un dejas pedagogs, dzimis 1971.gada 4.jūnijā, Rīgā.

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (2014)

Mācījies Rīgas 4. vidusskolā, tagad – Rīgas Angļu ģimnāzija (1977–1989). Beidzis J. Vītola Mūzikas Akadēmijas Horeogrāfijas nodaļu (1989–1993), Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskolā aizstāvējis maģistra grādu pedagoģijā (1998–2000). 2006. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās. No 2021. gada studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas kopīgi īstenotā profesionālā doktora studiju programmas mākslās "Mākslas" apakšprogrammā “Mūzika un skatuves māksla”.

Valsts deju ansambļa «Daile» solists (1991–1997), Valsts aģentūras „Tautas mākslas centrs” deju speciālists (1997 – 2006), TDA «Lelde» mākslinieciskais vadītājs (1990–1993), TDA «Jaunība» pedagogs (1993–1995), TDA „Līgo” vadītājs (no 1995). Bauskas (1998. – 2013.) un Limbažu (2003. – 2006.)  deju apriņķu Dievidkurzemes novada un Liepājas valstspilsētas (no 2014.) un Ārvalstu latviešu (diasporas) deju kopu un kolektīvu (no 2021.) virsvadītājs.

Vadījis lekcijas un nodarbības Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (1998 – 2003), Daugavpils universitātē (2002 – 2003), Vašingtonas Universitātē Sietlā, ASV (2017), kopš 2017.gada rudens J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Vadījis meistarklases Latvijā, Austrālijā, ASV, Baltkrievijā, Brazīlijā, Francijā, Kanādā, Meksikā, Norvēģijā un Zviedrijā. Jānis Purviņš ir vairāk nekā 110 publikāciju un mācību metodisko materiālu autors latviešu un angļu valodās.

Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsvadītājs (1998, 2003, 2008, 2013, 2018) un mākslinieciskais vadītājs (2003, 2008, 2013, 2018).

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājs (2000, 2005, 2010, 2015, 2020/2021) un mākslinieciskais vadītājs (2005).

Vispārējo Igaunijas Dziesmu un Deju svētku virsvadītājs (Tallina, 2004).

 

365 oriģinālhoreogrāfiju un tautas deju apdaru autors, tai skaitā 4 deju izrādes – Zalkša līgava (D.Stalta, I.Tālbergas un E.Medeņa mūzika (2011.)), Vēja zirgi sauli veda (I.Reiznieces un G.Gaujenieka mūzika (2015.)), Kal mani no jauna – Rīgas leģenda (I.Reiznieces un G.Gaujenieka mūzika (2018.)), Vilkaču mantiniece (E.Lipora mūzika (2021.))  un 23 horeogrāfiski uzvedumi.


APBALVOJUMI

Jaunrades deju konkurss:

 • Mugurdancis (3.vieta, 1995)
 • Plaukstiņpolka (3.vieta, 1996)
 • Vanadziņš (veicināšanas prēmija, 1996)
 • Diždancis (veicināšanas prēmija, 1997)
 • Mārtiņa gailīši dancīti veda (3.vieta, 1997)
 • Katrs mīl baltu maizes riku (1.vieta, 1998)
 • Ilzenes dancis (3.vieta, 1998)
 • Uiša (3.vieta, 1998)
 • Mugurdancis (1.vieta, 1999)
 • Tautiešam roku devu (veicināšanas prēmija, 1999)
 • Deja auzās (veicināšanas prēmija, 2000)
 • Iedancs (3.vieta, 2000)
 • Upe saka tecēdama (3.vieta, 2000)
 • Rudens raksti (veicināšanas prēmija, 2000)
 • Nerejati, ciema suņi (1.vieta, 2001)
 • Apinītis (veicināšanas prēmija, 2002)
 • Saulīt vēlu vakarā (veicināšanas prēmija, 2002)
 • Četrpāru šēns (veicināšanas prēmija, )
 • Nāc man līdzi uz Vidzemi (veicināšanas prēmija, 2004)
 • Miglā un rasā (veicināšanas prēmija, 2004)
 • Es redzēju Rīgas pili (3.vieta, 2004)
 • Sasala jūrīna (veicināšanas prēmija, 2004)
 • Lībiskā polka (2.vieta, 2005)
 • Gauja nesa sudrabiņu (3.vieta, 2005)
 • Puķīte pa dambi (3. vieta, 2010)
 • Pelīšu polka (3. vieta, 2010)
 • Divi riekstiņi (2. vieta, 2010)
 • Visam cauri iet (2. vieta, 2010)
 • Rūnu raksti (1. vieta, 2010)
 • Kur saule jūrā kūst (1. vieta, 2010)
 • Papardīte uzziedēja (veicināšanas prēmija, 2012)
 • Kura sieva, kura meita (3. vieta, 2012)
 • Skaisti dziedi lakstīgala (3. vieta, 2013)
 • Pašā jūras vidiņā (3.vieta, 2013)
 • Kāzu goda solis (3. vieta, 2014)
 • Piederība (veicināšanas prēmija, 2014)
 • Caur akmeni diegu vilku (veicināšanas prēmija, 2014)
 • Kam tecēji jūriņā (veicināšanas prēmija, 2014)
 • Saderīga dzīvošana (3.vieta, 2015)
 • Es izkūlu rudzu riju (3.vieta, 2015)
 • Pūtiet guni (1.vieta, 2015)
 • Sidrabrasa (1.vieta, 2015)
 • Es redzēju visu jūru (veicināšanas balva, 2017)
 • Trīs riņķīšus dundurs grieza (3. vieta, 2017)
 • Ļauj ievām noziedēt (3. vieta, 2017)
 • Čierksti, vierksti - (veicināšanas prēmija, 2019)
 • Balāde (3. vieta, 2019)
 • Bēru riekstus kabatā (2. vieta, 2019)
 • Pinu, pinu vainadziņu (veicināšanas balva, 2020)
 • Skrej dzirksteles debesīs (veicināšanas balva, 2020)
 • Es saviju vainadziņu (2. vieta, 2020)

Bērnu jaundeju konkurss:

 • Burtu tārpiņš (2.vieta, 2007)
 • Nu tu esi brīvs (2.vieta, 2007)
 • Ganiņš biju (3.vieta, 2007)
 • Pavasars (1.vieta, 2008)
 • Saklausīt pavasari (1.vieta, 2008)
 • Trīs riņķīšus dundurs grieza (2. vieta, 2018)

Jaundeju konkurss (ASV):

 • Rīga dimd (1.vieta, 2007)
 • Pavaicāju Jānīšam (3.vieta, 2007)
Jaundeju konkurss (Kanāda)

 • Skrej dzirksteles debesīs (2. vieta, 2019)
 • Pūt, Jānīti vara tauri (3. vieta, 2019)
Citi:

 • Latvijas gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts” - gada kustību mākslinieks (kopā ar A.Bankavu) par darbu izrādē „Pūt, vējiņi!” (rež.E.Seņkovs, Latvijas Nacionālais teātris, 2019)
 • AKKA / LAA Autortiesību Bezgalības balva par deju „Rūnu raksti” (2018)
 • Rīgas domes Gada balva kultūrā „Baltais zvirbulis” (2004, 2010)
Linda Tiļčika
Linda Tiļčika
TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“ repetitore

No 1986. līdz 1997. gadam bijusi baleta māksliniece Valsts deju ansamblī „Daile“. Kopš 2004. gada strādā par deju skolotāju Rīgas Juglas vidusskolā. No 2001. līdz 2005. gadam bijusi repetitore TDA „Dzirkstelīte“. Kopš 2002. gada repetitore TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“.APBALVOJUMI2006. gadā Jaunrades deju konkursā Valmierā Lindas Tiļčikas deja „Līgo kuģīt’s jūriņā“ ieguva 2. vietu....
Lasīt vairāk
Linda Tiļčika
TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“ repetitore
Linda Tiļčika
No 1986. līdz 1997. gadam bijusi baleta māksliniece Valsts deju ansamblī „Daile“. Kopš 2004. gada strādā par deju skolotāju Rīgas Juglas vidusskolā. No 2001. līdz 2005. gadam bijusi repetitore TDA „Dzirkstelīte“. Kopš 2002. gada repetitore TDA „Līgo“ un VPDK „Līgo“.

APBALVOJUMI

2006. gadā Jaunrades deju konkursā Valmierā Lindas Tiļčikas deja „Līgo kuģīt’s jūriņā“ ieguva 2. vietu.
Guna Trukšāne
Guna Trukšāne
TDA "Līgo" repetitore

Deju pasniedzēja, horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja (2020, 2021), Bauskas deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja no 2013.gada.  Dejot sākusi divu gadu vecumā Jelgavas Bērnu deju kolektīvā “Ieviņa”, pusaudžu gados dejas prasmju izkopšana turpināta Jelgavas Bērnu un jauniešu deju kolektīvā “Vēja zirdziņš”. No 2006. gada, turpat desmit gadu garumā dejojusi Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā...
Lasīt vairāk
Guna Trukšāne
TDA "Līgo" repetitore
Guna Trukšāne

Deju pasniedzēja, horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja (2020, 2021), Bauskas deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja no 2013.gada. 

Dejot sākusi divu gadu vecumā Jelgavas Bērnu deju kolektīvā “Ieviņa”, pusaudžu gados dejas prasmju izkopšana turpināta Jelgavas Bērnu un jauniešu deju kolektīvā “Vēja zirdziņš”. No 2006. gada, turpat desmit gadu garumā dejojusi Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” Tautas deju ansamblī “Līgo”, šo gadu laikā vairākkārt bijusi deju ansambļa prezidente. Kopš 2016. gada septembra Guna veic deju ansambļa “Līgo” repetitores pienākumus. 

Deju kolektīva vadītājas prasmes sākusi apgūt BJDK „Vēja zirdziņš” - kopš 2004. gada ir šī kolektīva repetitore. Pati bijusi vadītāja Platones pagasta, Lielvircavas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Pali” (2004-2015). No 2015. līdz 2017. gadam veikusi repetitora pienākumus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” Tautas ansamblī „Jaunība”.

Prasmes darbam ar lielu dejotāju skaitu Guna sākusi apgūt 2008. gadā būdama XIV Deju svētku koncertuzveduma "No sirsniņas sirsniņai" programmas daļas "Tikai mīlestībā laime" virsvadītāja Jāņa Purviņa asistente. Vēlāk bijusi virsvadītāju asistente arī Deju uzvedumā „Lec, saulīte!” (2014), deju izrādē “Pavasara nakts mistērijas” (2015), postfolkloras grupas “Iļģi” 30 gadu jubilejas lielkoncertā “Spēlēju. Dancoju. Dejoju.” (2017) un XVI Deju svētku deju lieluzvedumā “Māras zeme” (2018). Pati veidojusi un bijusi virsvadītāja Tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada bērnu deju kolektīvu koncertprogrammai “Lustītēs’i vien staigāju” (2018). Bijusi Zemgales tautas deju kolektīvu dižkoncerta “Lielais rits” mākslinieciskā vadītāja (2017), VIII Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” radošā darba grupā un Zemgales dienas koncerta mākslinieciskā vadītāja (2016), Latvijas augstākā apbalvojuma profesionālajā dejas mākslā (baletā, laikmetīgajā dejā, mūsdienu un skatuviskajā tautas dejā) „Dejas balva” ceremonijas horeogrāfe (2019). XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” ietvaros 2021. gadā veidojusi horeogrāfiju video projektam “Svinēt sauli”.

Guna radījusi horeogrāfijas gan bērnu un jauniešu deju kolektīviem, gan pieaugušajiem dejotājiem un tās novērtētas arī jaunrades deju konkursos.

APBALVOJUMI

Jaunrades deju konkurss
“Kur tu iesi, ciema puisi” (1.vieta, 2013)

“Induļa žigliņš” (3.vieta 2015)
“Svētki gāja” (2.vieta, 2017)
“Vircavas anglēze” (2.vieta, 2017)
“Danco” (3.vieta, 2019)


Bērnu un jauniešu Jaundeju konkurss
“Ai, bagāti Ziemassvētki” (3.vieta, 2016) 
“Kur guļ Ziemassvētki” (1.vieta, 2016)
"Ar tautieti runājot” (veicināšanas prēmija, 2018)
“Laimes koki” (veicināšanas prēmija, 2018)
“Straujupīte” (veicināšanas prēmija, 2018)
Alvīne Eriņa
Alvīne Eriņa
TDA "Līgo, "VPDK „Sen Līgo“ koncertmeistare

1979. gadā beigusi Daugavpils Universitātes mūzikas pedagoģijas nodaļu.Jau studijas gados sākusi strādāt Daugavpils Universitātes TDA "Laima" par koncertmeistari.Dzīves skola - mūzikas skolotāja un dziedātāju, spēlētāju un dejotāju koncertmeistare Līvānos, Jaunstrūžānos un Jēkabpilī.Kopš 2003. gada rudens Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā Ģilde“ DA „Daiļrade“ un TDA „Dzintariņš“ deju mūzikas spēlētāja. Kopš 2007. gada rudens par...
Lasīt vairāk
Alvīne Eriņa
TDA "Līgo, "VPDK „Sen Līgo“ koncertmeistare
Alvīne Eriņa
1979. gadā beigusi Daugavpils Universitātes mūzikas pedagoģijas nodaļu.

Jau studijas gados sākusi strādāt Daugavpils Universitātes TDA "Laima" par koncertmeistari.

Dzīves skola - mūzikas skolotāja un dziedātāju, spēlētāju un dejotāju koncertmeistare Līvānos, Jaunstrūžānos un Jēkabpilī.

Kopš 2003. gada rudens Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā Ģilde“ DA „Daiļrade“ un TDA „Dzintariņš“ deju mūzikas spēlētāja. Kopš 2007. gada rudens par koncertmeistari strādā VPDK „Sen Līgo“. No 2007. gada līdz 2014. gadam bijusi arī TDA „Līgo“ jauniešu studijas koncertmeistare. No 2018. gada rudens  TDA "Līgo" koncertmeistare.